تیم اجرایی

فرم درخواست تیم اجرایی

  نام (الزامی)
  نام نام خانوادگی (الزامی)
  محل سکونت (الزامی)
  تلفن (الزامی)
  ایمیل شما (الزامی)
  آخرین مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک): (الزامی)
  مهارت های فنی(عنوان دوره/میزان مهارت/مدت دوره): (الزامی)
  سوابق شغلی(محل اشتغال/سمت/مدت فعالیت)(الزامی)
  نوع همکاری (الزامی)
  پاره وقتتمام وقتپروژه ایساعتی
  هم اکنون مشغول به کار هستید (الزامی)
  بلیخیر
  شرح دهید
  زمینه همکاری(الزامی)
  فناوریهای اطلاعات و ارتباطاتهماهنگی و برگزاری رویدادهاامور اداری و دفتریروابط عمومی و تبلیغاتامور مالیتوسعه کسب و کار وبازاریابیطراحی گرافیکتوسعه نرم افزار
  میزان اشنایی با کامپیوتر(الزامی)
  windowswordexcelaccessinternetpower pointtype
  سایر:
  میزان اشنایی شما با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان:(الزامی)
  با ارزش ترین خصوصیت یا مهارت شخصیت شما: (الزامی)
  میزان تسلط در برقراری ارتباط وفن بیان: (الزامی)
  میزان علاقه به فعالیت های گروهی: (الزامی)
  توانایی شما در فراگیری مطالب جدید: (الزامی)
  میزان خلاقیت و ابتکار شما در یک فعالیت گروهی: (الزامی)
  مهمترین تجربه شما از مشاغل قبلی: (الزامی)
  اگر مطالبی درباره خودتان باقی مانده که در قسمت های قبل به ان اشاره نشده،ذکر نمایید: (الزامی)