تیم مربیان (mentors)

فرم درخواست تیم مربیان

نام (الزامی)
نام نام خانوادگی (الزامی)
محل سکونت (الزامی)
تلفن (الزامی)
ایمیل شما (الزامی)
آخرین مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک): (الزامی)
مهارت های فنی(عنوان دوره/میزان مهارت/مدت دوره): (الزامی)
سوابق شغلی(محل اشتغال/سمت/مدت فعالیت)(الزامی)
نوع همکاری (الزامی)
پاره وقتتمام وقتپروژه ایساعتی
هم اکنون مشغول به کار هستید (الزامی)
بلهخیر
شرح دهید
زمینه همکاری(الزامی)
فناوریهای اطلاعات و ارتباطاتهماهنگی و برگزاری رویدادهاامور اداری و دفتریروابط عمومی و تبلیغاتامور مالیتوسعه کسب و کار وبازاریابیطراحی گرافیکتوسعه نرم افزار
تا چه حد با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اشنایی دارید؟(الزامی)
تجربه های منتوری خود را به طور مختصر بیان نمایید:(الزامی)
باارزش ترین خصوصیت یا مهارت شخصیت شما به عنوان یک منتور خاص چیست؟ (الزامی)
میزان تسلط در برقراری ارتباط و فن بیان و علاقه به فعالیت گروهی شما تا چه حد است؟ (الزامی)
مهمترین تجربه خود از همکاری با استارتاپ ها را ذکر کنید: (الزامی)
میزان توامندی خود را در هریک از موارد زیر با توجه به موضوع ایده تان مشص کنید:
اصلاعات مالی:خوبمتوسطضعیف
اطلاعات حقوقی: خوبمتوسطضعیف
اطلاعات فنی:خوبمتوسطضعیف
اطلاعات بازار یابی:خوبمتوسطضعیف
اگر مطالبی درباره خودتان باقی مانده که در قسمت های قبل به ان اشاره نشده،ذکر نمایید: (الزامی)