تیم مربیان (mentors)

فرم درخواست تیم مربیان

  نام (الزامی)
  نام نام خانوادگی (الزامی)
  محل سکونت (الزامی)
  تلفن (الزامی)
  ایمیل شما (الزامی)
  آخرین مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک): (الزامی)
  مهارت های فنی(عنوان دوره/میزان مهارت/مدت دوره): (الزامی)
  سوابق شغلی(محل اشتغال/سمت/مدت فعالیت)(الزامی)
  نوع همکاری (الزامی)
  پاره وقتتمام وقتپروژه ایساعتی
  هم اکنون مشغول به کار هستید (الزامی)
  بلهخیر
  شرح دهید
  زمینه همکاری(الزامی)
  فناوریهای اطلاعات و ارتباطاتهماهنگی و برگزاری رویدادهاامور اداری و دفتریروابط عمومی و تبلیغاتامور مالیتوسعه کسب و کار وبازاریابیطراحی گرافیکتوسعه نرم افزار
  تا چه حد با استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اشنایی دارید؟(الزامی)
  تجربه های منتوری خود را به طور مختصر بیان نمایید:(الزامی)
  باارزش ترین خصوصیت یا مهارت شخصیت شما به عنوان یک منتور خاص چیست؟ (الزامی)
  میزان تسلط در برقراری ارتباط و فن بیان و علاقه به فعالیت گروهی شما تا چه حد است؟ (الزامی)
  مهمترین تجربه خود از همکاری با استارتاپ ها را ذکر کنید: (الزامی)
  میزان توامندی خود را در هریک از موارد زیر با توجه به موضوع ایده تان مشص کنید:
  اصلاعات مالی:خوبمتوسطضعیف
  اطلاعات حقوقی: خوبمتوسطضعیف
  اطلاعات فنی:خوبمتوسطضعیف
  اطلاعات بازار یابی:خوبمتوسطضعیف
  اگر مطالبی درباره خودتان باقی مانده که در قسمت های قبل به ان اشاره نشده،ذکر نمایید: (الزامی)