فرم پیش ثبت نام در رویداد

نام (الزامی)
نام خانوادگی (الزامی)
تلفن(الزامی)
ایمیل(الزامی)
جنسیت (الزامی)
زنمرد
وضعیت تحصیلی (الزامی)
دانشجوفارغ التحصیل
مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک)(الزامی)
میزان آشنایی شما با استارتاپ ها چقدر است؟(الزامی)
هدف شما از شرکت در این رویداد چیست؟(الزامی)
شرح مختصری از علایق و مهارت های اجتماعی خود را وارد نمایید (الزامی):
در مورد حوزه های تخصصی که در آن فعالیت می نمایید مختصری توضیح دهید:
شرح مختصری از سوابق آموزشی و پژوهشی خود وارد نمایید (الزامی):