فرم پیش ثبت نام در رویداد گروهی

  نام سرگروه (الزامی)
  نام خانوادگی سر گروه (الزامی)
  ثبت نام گروهی ( مشخصات دیگر افراد )
  تلفن(الزامی)
  ایمیل(الزامی)
  جنسیت (الزامی)
  زنمرد
  وضعیت تحصیلی (الزامی)
  دانشجوفارغ التحصیل
  مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک)(الزامی)
  میزان آشنایی شما با استارتاپ ها چقدر است؟(الزامی)
  هدف شما از شرکت در این رویداد چیست؟(الزامی)
  شرح مختصری از علایق و مهارت های اجتماعی خود را وارد نمایید (الزامی):
  در مورد حوزه های تخصصی که در آن فعالیت می نمایید مختصری توصیح دهید (الزامی):
  شرح مختصری از سوابق آموزشی و پژوهشی خود وارد نمایید (الزامی):
  میزان توامندی خود را در هریک از موارد زیر مشخص نمایید (الزامی):

  اطلاعات مالی:خوبمتوسطضعیف
  اطلاعات حقوقی: خوبمتوسطضعیف

  اطلاعات فنی:خوبمتوسطضعیف
  اطلاعات بازار یابی:خوبمتوسطضعیف

  ارسال فایل رزومه :