فرم پیش ثبت نام در رویداد گروهی

نام سرگروه (الزامی)
نام خانوادگی سر گروه (الزامی)
ثبت نام گروهی ( مشخصات دیگر افراد )
تلفن(الزامی)
ایمیل(الزامی)
جنسیت (الزامی)
زنمرد
وضعیت تحصیلی (الزامی)
دانشجوفارغ التحصیل
مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک)(الزامی)
میزان آشنایی شما با استارتاپ ها چقدر است؟(الزامی)
هدف شما از شرکت در این رویداد چیست؟(الزامی)
شرح مختصری از علایق و مهارت های اجتماعی خود را وارد نمایید (الزامی):
در مورد حوزه های تخصصی که در آن فعالیت می نمایید مختصری توصیح دهید (الزامی):
شرح مختصری از سوابق آموزشی و پژوهشی خود وارد نمایید (الزامی):
میزان توامندی خود را در هریک از موارد زیر مشخص نمایید (الزامی):

اطلاعات مالی:خوبمتوسطضعیف
اطلاعات حقوقی: خوبمتوسطضعیف

اطلاعات فنی:خوبمتوسطضعیف
اطلاعات بازار یابی:خوبمتوسطضعیف

ارسال فایل رزومه :