اخبار

مارس 14, 2017

بازدید وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات از غرفه تاب تک

غرفه تاب تک مفتخر است که در نمایشگاه الکامپ استان قم میزبان وزیرمحترم ارتباطات و فن اوری ارتباطات بوده
مارس 14, 2017

گزارش حضور شرکت شتاب دهنده تاب تک در نمایشگاه الکامپ استان قم

نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر  که بیشتر با نام الکامپ شناخته می شود نوزدهمین دوره خود را نیز در محل دائمی نمایشگاه های استان قم برگزار کرد […]
مارس 14, 2017

برگزاری کارگاه های آموزشی در نمایشگاه الکامپ توسط غرفه تاب تک

همزمان با برگزار نمایشگاه الکامپ استان قم شرکت شتاب دهنده تاب تک  دو کارگاه آموزشی با مضامین مختلفی برگزارکرد که عبارتند از: کارگاه آموزشی سیستم های […]
مارس 14, 2017

حضور افراد برجسته استان در غرفه تاب تک