برنامه آموزشی

شخصیت شناسی و زبان بدن حرفه ای
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
Show all

اصول نگارش طرح کسب و کار

برگزار گردید…

کارگاه آموزشی اصول نگارش طرح کسب وکار با استقبال گرم دانشجویان استان قم در تالار “کی نیا” پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار گردید.