تاب فکر ، رویداد، دفتر تبلیغات، تاب تک، شتاب دهنده ، علی یزدی نژاد، محمد ابوالحسنی، دیرین دیرین

فوریه 22, 2018

گزارش برگزاری چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر

چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر موضوع:ارزش آفرینی محتوا در بسترهای نو چهارمین رویداد دورهمی تاب فکر در تاریخ  26/11/1396 از ساعت ۳۰/۱۴ الی ۳۰/۱۷ در سالن […]