خلاقیت

آوریل 12, 2017
7 نکته مفید برای پرورش خلاقیت در شما

۷ نکته مفید برای پرورش خلاقیت در شما

  ۱٫ اهداف مالی را کنار بگذارید: تحقیقات نشان می دهد اهداف مالی و انجام یک کار به امید جایزه گرفتن ذهن شما را کانالیزه خواهد […]
آگوست 14, 2017

راهکارهای ایجاد خلاقیت و ایده های بزرگ در ذهن!!!

خلاقیت باعث بروز افکار بزرگ در انسان میشود. اما معمولا سـخت ترین مرحله نــقطه شروع است. افکار بزرگ ما را به سمت پیشرفت راهنمایی کرده و […]