هوش-تجاری

دسامبر 18, 2023

هوش تجاری: رویارویی با تحولات جهان کسب و کار

۱٫ مفهوم هوش تجاری(Business Intelligence) اصطلاح هوش تجاری (BI) برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ توسط یکی از پژوهشگران گروه گارتنر به نام هوارد درسنر مطرح […]