ارزیابی زیست بوم صنایع خلاقبرنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق


با توجه به رونق اقتصاد خلاق به عنوان رویکردی نوین در عرصه اقتصاد، صنعت و فرهنگ که در تلاش است با ایجاد پیوند و تعامل میان این حوزه ها، ارزش اقتصادی و فرهنگی محصولات خلاق را به مثابه تولیدات ارزشمند در عصر حاضر نشان دهد، شاهد هستیم که در کنار شکل‌گیری شرکت های دانش‌بنیان در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، بخش دیگری از شرکت‌ها که عمدتا در صنایع خلاق، فرهنگی و خدمات نوین و مبتنی بر فضای دیجیتال فعال هستند و ماهیت رشد ایشان بر مبنای خلاقیت، نوآوری و ارایه مدل های نوین کسب و کار می باشد، در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور ظهور کرده و مراحل رشد خویش را با شتاب پشت سر می گذارند.
لذا ظرفیت بالای شرکت های خلاق در ایجاد و رونق اشتغال کشور و فقدان یک برنامه ی منسجم و متمرکز به منظور حمایت از شرکت های فعال در حوزه ی صنایع خلاق، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر آن داشت، تا در راستای ایجاد و ارتقای زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی به منظور توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تدابیر مقام معظم رهبری، با برنامه ریزی، ارایه و تصویب برنامه ای با عنوان برنامه توسعه زیست بوم شرکت‌های خلاق، بیش از پیش توجه به این حوزه از صنایع را در دستور کار خویش قراردهد و تحت برنامهمصوّب مذکور، راهکارهای سیاستی و حمایتی را در این حوزه ایجاد و تسهیل نماید.

اهداف برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

- توسعه زیست بوم نوآوری وکارآفرینی در کشور و ارتقاء سهم شرکت‌های خلاق در اقتصاد

- توسعه کیفی مشاغل از طریق حمایت از شرکت‌های خلاق و اشتغال‌زایی برای نیروهای جوان و تحصیلکرده

- ایجاد و تقویت برندهای شرکت‌های خلاق در صنایع و محصولات فرهنگی کشور و خدمات جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری

- حل معضلات اجتماعی و مشکلات اساسی کشور نظیر رفع مشکلات کم‌آبی و خشکسالی و پسماند، کنترل آلاینده‌ های زیستی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب و اصلاح الگوی مصرف با رویکردهای خلاق و نوآورانه

- تقویت صادرات و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه صنایع خلاق و فرهنگی و کسب ‌وکارهای نوآورانه

کلیه شخصیت های حقوقی وغیردولتی فعال در حوزه های خلاق میتوانند با تکمیل فرم زیر به ازای هر محصول/خدمت، درخواست خود را برای پذیرش به عنوان شرکت خلاق به شتاب دهنده جهت ارزیابی و بررسی ارائه نمایند.


جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مزایای صنایع خلاق به آدرس وبسایت زیر مراجعه فرمایید :

www.ircreative.isti.irفرم ثبت نام


  نام و نام خانوادگی نماینده (الزامی)
  نام شرکت (الزامی)
  نوع شرکت (الزامی)
  شماره ثبت شرکت (الزامی)
  شناسه ملی شرکت (الزامی)
  سال تأسیس شرکت (الزامی)
  نام مدیرعامل شرکت (الزامی)
  مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک مدیرعامل )(الزامی)
  تلفن همراه مدیرعامل شرکت (الزامی)
  تلفن شرکت (الزامی)
  ایمیل(الزامی)
  لطفاً موضوع محصول و یا خدمت مرتبط با صنایع خلاق را همراه با حوزه کاربرد، مشتریان، میزان فروش خود و روند ارزیابی آن بعنوان شرکت داشن بنیان را به طور خلاصه شرح دهید :
  آیا محصول و خدمت الگوبرداری از نمونه های خارجی می باشد؟ در صورت پاسخ مثبت نمونه های مشابه را معرفی نمایید:

  حوزه/ حوزه های فعالیت شرکت/محصول؟
  سایر نام ببرید

  شرکت شما و یا محصولاتتان در کدامیک از فرایندهای ارزیابی یا پذیرش زیر شرکت نموده است؟توضیح دهید .
  طرح و محصول خود را بر اساس چه شاخص هایی نوآورانه و خلاق می دانید؟
  ارزش افزوده اصلی محصول و وجه تمایز اصلی آنرا نسبت محصولات مشابه در چه ویژگی آن می دانید؟ لطفا شرح دهید.
  حجم جامعه و بازار محصول/خدمت خود را تا چه حد ارزیابی نموده اید ؟ لطفا شرح دهید.
  حمایت هایی را که غیر از حمایت های مالی و تسهیلاتی برای کمک به توسعه، افزایش بهره وری و تسهیل ارائه و فروش خدمات خود مناسب میدانید بیان کنید: