مشخصات ایده

  آیا تا به حال ایده خود را ثبت کرده‌اید؟
  بلهخیرتا به حال به فکر ثبت نیفتادم
  لطفاً موضوع ایده‌ی خود را به طور خلاصه شرح دهید :
  در حال حاضر مسئله‌ی اصلی شما برای تجاری‌سازی ایده‌تان چیست؟
  در حال حاضر ایده‌ی شما در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
  ایده‌ی شما در صورت اجرا شدن چه محصول یا خدمتی را ارائه می‌دهد؟
  چه مدت بر روی ایده تان مطالعه و تحقیق انجام داده اید؟ لطفا شرح دهید.
  آیا با شخصی متخصص در زمینه کسب و کار مشاوره داشته اید؟ لطفا شرح دهید.
  تخمین شما برای زمان و سرمایه‌ی مورد نیاز ایده‌تان چقدر است؟
  آیا تا کنون هیچ موردی مشابه ایده شما اجرا شده است؟ در صورت مثبت بودن لطفا نام ببرید.
  در صورتی که پاسخ پرسش قبل مثبت بوده است، توافقت ها و شباهت های ایده تان را با پروژه های پیشین بیان کنید.
  راهکارهای ویژه شما برای ایجاد رقابت و پیش برد ایده تان در بازار را بیان کنید.
  چشم انداز آینده ایده تان را چگونه ارزیابی می کنید.(فنی ،اقتصادی)
  برای اجرای ایده تان به چه میزان سرمایه اولیه نیاز است؟
  برای اجرای ایده تان به چه مهارت ها و تخصص هایی نیاز است؟