فرم پیش ثبت نام در رویداد

  نام (الزامی)
  نام خانوادگی (الزامی)
  تلفن(الزامی)
  ایمیل(الزامی)
  جنسیت (الزامی)
  زنمرد
  وضعیت تحصیلی (الزامی)
  دانشجوفارغ التحصیل
  مدرک تحصیلی(رشته/مقطع/سال اخذ مدرک)(الزامی)
  میزان آشنایی شما با استارتاپ ها چقدر است؟(الزامی)
  هدف شما از شرکت در این رویداد چیست؟(الزامی)
  شرح مختصری از علایق و مهارت های اجتماعی خود را وارد نمایید (الزامی):
  در مورد حوزه های تخصصی که در آن فعالیت می نمایید مختصری توضیح دهید:
  شرح مختصری از سوابق آموزشی و پژوهشی خود وارد نمایید (الزامی):